اولین دوره از مجموعه کتابهای آموزشی کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز منتشر شد

اولین سری از کتابهای آموزشی کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز با عنوان “صفر تا صد استارتاپ های موفق” و “صفر تا صد استودیو استارتاپ های موفق” منتشر شد.

در کتاب “صفر تا صد استارتاپ های موفق” نوشته “آندری سدنیو” روش های ایجاد یک استارتاپ و راه های موفق آن، به تفضیل بیان شده تا علاقمندان به ایجاد یک استارتاپ، آسانتر روش موفق را طی کنند، اگر بدانیم که بیش از ۸۰ درصد استارتاپ ها، در مراحل مقدماتی شکست می خورند، ضرورت خواندن این کتاب را بیشتر احساس می کنیم.

در بخشی از کتاب دوم با عنوان “صفر تا صد استودیوی استارتاپ های موفق ” تالیف “آتیلا سزیکتی” هم می خوانیم :
روش موفقیت در راه اندازی یک استارپ و یک اسـتودیوی فنـاوری، کتـاب راهنمایـی اسـت کـه کسـب وکارهای نوپایـی را بـه وجـود مـی آورد و سـرعت و چالاکـی آنهـا بیشـتر از مدلهـای سـنتی کسـب وکار اسـت. اسـتودیوها سـاختارهای کمکـی بـرای ایجـاد نهادهـای موفـق و رو بـه رشـد بـا توانایـی رشـد و نـوآوری سـریع هسـتند. اسـتودیوی کسـب وکارهای نوپـای مـا مبتنـی بـرسـه اصـل اسـت: 1. ارائۀ ایده ها و مقولاتی برای استارتاپها 2. سرمایه گذاری و مشاوره 3. جذب دارایی ها و توزیع مجدد منابع و رشد دادن آنها.

این دو کتاب با ترجمه دکتر محسن احمدزاده با حمایت کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز به چاپ رسیده است به زودی در اختیار دوستداران فضاهای استارتاپی و نوآوری قرار می گیرد.

علاقمندان می توانند جهت تهیه این کتاب با شماره
09191662566
تماس بگیرند

اولین کتابهای آموزشی کارخانه نوآوری البرز منتشر شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *