افراد آماده به کار

33 ساله ،دکترای مدیریت نوآوری ، 7 سال سابقه کار در زمینه پژوهش و مدیریت صنعتی در شرکتهای معتبر ، سابقه تالیف و ترجمه کتاب ، ساکن کرج

مدیریت تکنولوژِی

33 ساله ، دارای مدرک کارشناسی ارشد هوا فضا ، 8 سال سابقه کار در زمینه تولید و طراحی در شرکتهای معتبر ، ساکن کرج

مهندس هوا و فضا
افراد آماده به کار