فضاهای موجود

راه نوآوری

راه نوآوری مسیری نوآورانه و همراه خلاقیت است که در مرکز ساختمان های کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز قرار دارد. این مسیر از فضاهای مکث و توقف خلاقانه ای تشکیل شده و استفاده از المان های نوآورانه در آن مشهود است. 
مبلمان محیطی متناسب با شرایط کارخانه نوآوری با استفاده از وسایل بازیافتی مانند پالت های حمل بار، لاستیک و بشکه های مستعمل طراحی و تولید شده و در این مسیر برای استفاده اعضا و افراد مستقر چیده شده است. 

در انتهای این مسیر یک آمفی تئاتر روباز برای برگزاری مراسم در فضای باز تعبیه شده است.

عکس های راه نوآوری