ساختمان ها

تکنولوژی آفیس

 Tech Office ساختمانی است که در 4 طبقه ساخته شده و در هر طبقه، 4 واحد مستقل با مساحت حدود 60 تا 70 متر مربع تاسیس شده است. تمامی اجزای اکوسیستم نوآوری به ویژه شرکت‌های نوپا می‌ توانند از واحدهای این ساختمان جهت استقرار خود بهره ببرند. واحد ها به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند تمامی وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز خود را جایگذاری کرده و در این واحدها مستقر شده و به فعالیت بپردازند.

عکس های ساختمان