دکتر مصطفی بغدادی، مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی در رویداد «نقش استاندارد در توسعه محصولات دانش‌بنیان»: امروز تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ ...
📣 #اعلانات🔰 با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود:❇️ چهل و نهمین برنامه یکشنبه‌های صادراتی: “پذیرش هیئت‌ تجاری و فناوری حوزه کشاورزی از کشور ارمنستان” 🗓 زمان برگزاری:...
محمدصادق خیاطیان رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری»  اظهار کرد: ما در راستای سیاست‌های دولت که تمرکز بر سیاست همسایگی ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور‌های همسایه...
بخشی از صحبت های آقای سرکندی، مدیر کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز در پنل «صنعت، مولد اقتصاد دانش بنیان» سرکندی در این پنل استفاده از نیازهای فناورانه صنعتی...
بخشی از صحبت های آقای ربیعی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در پنل «صنعت، مولد اقتصاد دانش بنیان» در اینوتکس استیج ربیعی در این پنل با...
بخشی از صحبت های آقای صدری مهر، دستیار معاون علمی و فناوری رییس جمهور در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در پنل «صنعت، مولد اقتصاد دانش بنیان»...