بخشی از صحبت های آقای سرکندی، مدیر کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز در پنل «صنعت، مولد اقتصاد دانش بنیان» سرکندی در این پنل استفاده از نیازهای فناورانه صنعتی...
بخشی از صحبت های آقای ربیعی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در پنل «صنعت، مولد اقتصاد دانش بنیان» در اینوتکس استیج ربیعی در این پنل با...
بخشی از صحبت های آقای صدری مهر، دستیار معاون علمی و فناوری رییس جمهور در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در پنل «صنعت، مولد اقتصاد دانش بنیان»...