ساختمان ها

نوآوردگاه

ساختمان  Inno Center بزرگترین سازه در مجموعه کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز است و فضاهاى متنوعى را براى مقاصد مختلف دارد. تنوع فضایی این ساختمان، فضایی مناسب را برای افراد گوناگون در زمینه نوآوری و ارایه خدمات به آن‌ ها به وجود آورده است.

Cinema Tech نیز به عنوان یکى از جذابیت هاى رفاهى مجموعه کارخانه نوآورى البرز در این ساختمان قرار دارد. این سینما که ظرفیت 400 نفر را دارد و برنامه هاى متنوعى مانند اجراى نمایش، اکران هاى اختصاصى، و یا کنسرت در طول سال برگزارمى نماید.

عکس های ساختمان