خزانِ لاله‏‌ها بود و حسین شهادت امام حسین‌(ع) برعاشقانش تسلیت باد ای آن که غمت مسئله آموز من است شور غم تو در دل پرسوز من است روزی که...
در عید غدیرخم بسی مسرورم از نور جمال مرتضی مسحورم امید که در حشر به ذکر صلوات با حب علی خدا کند محشورم عید سعید غدیر خم مبارک باد...