به گزارش اکو البرز؛ محسن برجی، رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کرج با اعلام این مطلب گفت: شهر و زندگی شهری، همیشه و در همه حال در حال تغییرات است و این تحولات شامل تغییرات در فرهنگ نیز می‌شود، با ورود هر  محصول تکنولوژی برای توسعه شهری، تغییرات فرهنگی متعلق به آن نیز به وجود می‌آید و باید با مطالعه دقیق، این تغییرات فرهنگی، ارزیابی شده و تاثیرات مثبت یا منفی آن بررسی شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های خلاقیت و نوآوری افزود: کارخانه نوآوری و صنایع خلاق نیز، باید در حوزه نوآوری و آینده پژوهی در تغییرات فرهنگ شهری، تحولاتی که در انتظار وقوع آن هستیم، پیش‌بینی کرده و میزان تغییرات مثبت یا منفی آن را در فرهنگ عمومی ارزیابی کند.

محسن برجی گفت: ایجاد کارخانه‌های نوآوری در استان‌های مختلف از جمله استان البرز،  تأثیرات توسعه‌ای در پی دارد که با آینده پژوهی و بررسی‌های هدفمند علمی، می‌توان جنبه‌های مثبت این تغییرات در فرهنگ را افزایش داد و به کاهش تأثیرات آن کمک کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در کارخانه نوآوری البرز گفت: حضور افراد خلاق و نوآور، در این مجموعه می‌تواند عاملی برای شتابدهی و توسعه دهنده فرهنگی برای گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در شهر کرج و استان البرز باشد که این موضوع می‌تواند تأثیر فراوانی در توسعه فرهنگی شهر داشته باشد.

رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کرج با اشاره به نقش کارخانه نوآوری در ایجاد اشتغال  گفت: این مجموعه با ایجاد ضریب فوق‌العاده در فعالیت‌ها، می‌تواند تأثیراتی در حد وزارتخانه یا یک سازمان ملی در ایجاد اشتغال در منطقه داشته باشد.