عبدالله دارایی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در بازدید از کارخانه نوآوری البرز ، بر تاثیر این مجموعه بر گسترش کارآفرینی در استان‌ البرز تاکید کرد.

در این بازدید، محورهای همکاری میان‌ اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و شرکت های تابعه همچنین تعاون های فعال استان برای توسعه فعالیت های مرتبط با اشتغال آفرینی مورد بررسی قرار گرفت. تاکید بر ظرفیت کارخانه نوآوری البرز برای ایجاد خانه های خلاق از دیگر محورهای این نشست بود.