تفاهم نامه همکاری بنیاد ملی نخبگان و کارخانه نوآوری البرز نهایی شد

تفاهم نامه همکاری بنیاد ملی نخبگان استان البرز و کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز نهایی شده و به زودی امضا می شود

در بازدید دکتر نبیونی، رییس بنیاد ملی نخبگان استان البرز از شرکت های دانش بنیان مستقر در کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز، محورهای همکاری بنیاد با کارخانه در موضوعاتی مانند برگزاری نشست ها و ایونت های تخصصی، جذب سرباز نخبه، استفاده از ظرفیت ها و امکانات متقابل برای گسترش اشتغال دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید، ضمن بازدید از خط تولید شرکت دانش بنیان احیاگستر، روند روبه رشد کارخانه نوآوری برای استقرار شرکت های دانش بنیان مورد تقدیر قرار گرفت.

تفاهم نامه همکاری بنیاد ملی نخبگان و کارخانه نوآوری البرز نهایی شد