بازدید رایزن تجاری سفارت ارمنستان از کارخانه نوآوری و صنایع خلاق

وارطان گوستانیان رایزن تجاری و اقتصادی سفارت ارمنستان و هیات همراه، در بازدید از کارخانه نوآوری و صنایع خلاق، ضمن آشنایی با گروه های استارتاپی و شرکت های دانش بنیان مستقر در کارخانه، با اهداف و برنامه های کارخانه آشنا شدند.


این دیدار که با تلاش دفتر همکاری های بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شده، با هدف زمینه سازی و انجام اقدامات اداری و تجاری لازم برای افزایش تعاملات تجاری میان شرکت های نوآور ایرانی و شرکت های فناور ارمنستان انجام شد.

بازدید رایزن تجاری سفارت ارمنستان از کارخانه نوآوری و صنایع خلاق