فرم معرفی طرح و ایده - حقیقی

رزومه

معرفی محصول

پیش بینی مالی طرح

توجه: تمامی تیم ها و طرح های ارسالی توسط دبیرخانه رویداد بررسی و ارزیابی می گردد. زمان مصاحبه حضوری متعاقبا اعلام میگردد.