فضاها

image

مینی آفیس

یک واحد مستقل با متراژ حدودى بین 30 تا 60 متر براى استقرار تیم درحال توسعه یا شرکت هاى تازه تاسیس که امکان استفاده از خدمات اشتراکى مانند اتاق جلسه و سایر خدمات رفاهى را داراست.

image

آفیس بزرگ

فضایى براى استقرار یک شرکت بلوغ یافته یا بخشى از یک سازمان است که داراى فضاى تفکیک شده مدیریت، فضاى کارشناسى و امکاناتى مانند آشپزخانه است.

image

سالن بزرگ

فضایى با پلان باز با مساحت بیشتر از 100 متر مربع با امکان چیدمان متفاوت توسط بهره بردار است.

image

اتاق هتلی

اتاق هایى شامل یک یا دو تخت به منظور اقامت، استراحت و کار افراد درنظر گرفته شده است.

image

سالن کوچک

فضایى با پلان باز کمتر از 100 متر مربع با امکان چیدمان متفاوت توسط بهره بردار است.

image

غرفه های خدمات

این غرفه ها با مساحتى در حدود 20 متر مربع فضاى مناسبى را براى ارایه خدماتى همچون مشاوره و منتورینگ و برخى فروشگاه هاى کوچک در اختیار افراد قرار می دهد.