بازدید سیف الله اسداللهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز از کارخانه نوآوری البرز سیف الله اسداللهی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در بازدید از کارخانه نوآوری و...