پنل صنعت مولد، اقتصاد دانش بنیان با حضور امیر سرکندی، مدیر کارخانه نوآوری و صنایع خلاق استان البرز، دکتر صدری مهر دستار معاون علمی و فناوری رییس جمهور، دکتر...