بازدید معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری البرز از کارخانه نوآوری جهانگیر شاهمرادی، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری البرز، ضمن بازدید از کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز،...