محمدصادق خیاطیان رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، در گفتگو با خبرنگار «نبض فناوری»  اظهار کرد: ما در راستای سیاست‌های دولت که تمرکز بر سیاست همسایگی ظرفیت‌های بسیار خوبی در کشور‌های همسایه...