📣 #اعلانات🔰 با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌شود:❇️ چهل و نهمین برنامه یکشنبه‌های صادراتی: “پذیرش هیئت‌ تجاری و فناوری حوزه کشاورزی از کشور ارمنستان” 🗓 زمان برگزاری:...